АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ

Eвропейски младежки алтернативи

Мисия на неправителствената организация

Сдружение "Европейски младежки алтернативи”, Сливен е създадена преди две години. Сдружението обединява млади хора от различни етнически групи с различни интереси, но обединени в името на една основна мисия: да подпомага създаването на възможности и алтернативи пред младите хора за достоен и живот и реализация е обществото.

Цели на организацията

Наши цели са : Насърчаване на младите хора да се включат в изграждането на гражданското общество, чрез обучения по правата на човека и запознаването им с основните демократични принципи и механизми. Премахване на дискриминацията касаеща млади хора с рисково поведение(наркозависими и проституиращи) и създаването на възможности за тяхното ползотворно включване в общественият живот.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info